Cocon Life

Ideelahendus

Päikesepaneelidest elektrit tootvad elektrijaamad, nn solar farmid on täna juba laialt levinud. See tähendab, et vajalik maa-ala on kaetud elektrit tootvate päikesepaneele kandvate konstruktsioonidega. Hõlmates küllalt suurt pindala (iga paneel, mis toodab ca 250-300W energiat, paikneb ligi 2 m2 suurusel pindalal. Sealjuures on paneelialune maa tegelikult kasutamata.

Peamine idee elektrit tootva väikemaja lahenduse loomisel on paneelidealuse pinna (s.t. maa) tõhus kasutamine. Sealjuures moodustavad paneelid katuse tekkivale ruumile. Kulude kokkuhoiuks oleme püüdnud igale detailile anda võimalikult palju otstarbeid, vähendades ruumi loomiseks ka seinte arvu. Tulemuseks on kolmnurkne päikesepaneelidest kaldkatusega hoone. Väikemaja suudab toota oluliselt rohkem energiat, kui ise tarbib, võimaldades seda kasutada ka näiteks eramaja juures energiavarustuse kulude katmiseks või varutoiteallikana. Elektrivarustuse küsimused on teadvustunud eriti peale viimast suurt tormi ja elektrikatkestust.

Kokkuvõtvalt:

1. kasutatakse ära energiatootmise alla jääv pind

2. päikesepaneelidest moodustub katus tekkivale hoonele

3. hoone konstruktsioon on võimalikult lihtne ja odav

4. vundamenti ega ehitusluba pole tarvis

6. hoone on mitmeotstarbeline, võimalik mitmel erineval viisil ühendada majakesi  (modulaarsüsteem)

7. tänu eelvalmistamisele ei teki koha peal jäätmeid ega saastet