Cocon Life

Elumajad

Tihti juhtub, et algne pisikese maja idee kasvab planeerimise käigus sellises mahus, et seda pole enam võimalik ühes tükis transportida. Eesti teedel maksimaalne veose laius on 4,5 m, (ilma eriveoseta tegelikult märksa vähem, 3,5 m). Hooned, mille suurus ületab Eesti teedel lubatud gabariite, valmistame kas moodulite või elementidena.

Moodulmaja ehitamine on väga sarnane tavalisele minimaja ehitusele. Maja ehitatakse valmis kahes või rohkemas eraldiseisvas transporditavas tükis. Tehasest väljudes on majadel teostatud võimalikult palju viimislustöid. Ideaalis jääb kohapeal teha vaid majade ühendamine ning ühenduskohtade viimistlus. Täpne lahendus sõltub suuresti projektist endast. 

Maja ehitamine elementidena tähendab seda, et maja seinad ehitatakse elementidena valmis tehases. Teatud juhtudel paigaldatakse ka soojustus enne transporti. Täpselt mõõtude järgi ehitatud elemendid transporditakse objektile ning pannakse seal kokku. Sellisel moel on enamasti võimalik ühe päevaga saada maja karkass püsti. Ülejäänud ehitustööd toimuvad objektil kohapeal.

Mõned näited meie ehitatud suurematest majadest: